Nya Priser 2024

Vi är tvingade som alla andra leverantörer att se över våra priser, pga höjda kostnader för våra underleverantörer material, transporter mm. Så kan vi inte behålla våra priser som tidigare år. Vi har gjort stora förändringar i organisationen och sett att vi inte kan behålla tidigare priser. Svenska kvalitet och Svensk design kostar extra, men det förstår ni som kunder inom bygg och uthyrning.