Stora problem med materialbrist

Vi har stora problem att få tag i vårat specialstål som vi har i våra samtliga byggsteg som art67 samt art66, vi håller på att söker med olika leverantörer för att nå bästa priset, men vi har  problem att hitta lösningar till normala priser på specialstålet.

Vi kommer ha långa leveranstider vid beställningar av art67, art66 även andra modeller. Nu hoppas vi på mer normal marknad i framtiden, håll ut.