Prisändring under hösten

Vi kommer göra höjningar på vissa produkter där priserna behöver justering pga rådande marknad.

Vi har även höjda utgifter som El, inflationspåverkan, råvarupriser, drivmedel till transporter samt ytbehandlingens råvarupriser och ökade driftkostnader.

Priserna kommer påverka mest arbetsbockarna samt byggstegen som har ett specialstål som är svår att få tag på just nu. Väggstöden behåller samma pris, men vi kommer under hösten lansera nya förbättringar på våra väggstöd, samt tillbehörsserie till våra väggstöd.