God Jul och Gott Nytt År!

God jul och ett gott nytt År önskar vi på Pa-So Produkter både gamla och nya kunder inför 2022

2022 kommer bli ett spännande år med nyheter om nya unika produkter. Håll utkik på våran hemsida för mer information under 2022

Kungörande ang kopior på Pa-So:s väggstöd.

Det har kommit till Pa-So Produkter i Avesta Aktiebolags (nedan Pa-So) kännedom att ett företag i södra Sverige säljer efterbildningar av de väggstöd som vi tillverkat och sålt allt sedan 1987.

I sin marknadsföring har företaget enligt uppgift framfört att deras produkt är av bättre kvalitet än våra produkter. Detta uttalande saknar helt evidens och strider mot god marknadsföringssed.

Pa-So har via sitt juridiska ombud konstaterat att det är fråga om misskreditering och att det därigenom är fråga om otillbörlig marknadsföring

Pa-So överväger att vidta rättsliga åtgärder med anledning av detta. Kontakter har skett direkt till våra kunder på ett otillbörligt sätt och med säljargument som helt enkelt inte stämmer.

Det är med stolthet vi har försett bygg-Sverige med originalet alltsedan 1980-talet och för oss är kvalitet, säkerhet och gott samarbete ledord. Att detta företag använder vårat företagsnamn och varumärke i sin marknadsföring på detta olovliga sätt ser vi mycket allvarligt på, och ber er därför att kontakta oss om detta sker.

Vid händelse av att ni blir kontaktade med säljargument enligt ovan skulle vi värdesätta om ni framförde det till oss. Detta skulle vara värdefullt i den rättsliga utredning som vi företagit med anledning av det inträffade. Ni kommer om ni så önskar vara helt anonyma och vi samlar ingen som helst data eller information om er.

Det finns många olika väggstöd på marknaden, men vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete och vi anser att endast det bästa är gott nog till våra kunder, dvs originalet.

Stora problem med materialbrist

Vi har stora problem att få tag i vårat specialstål som vi har i våra samtliga byggsteg som art67 samt art66, vi håller på att söker med olika leverantörer för att nå bästa priset, men vi har  problem att hitta lösningar till normala priser på specialstålet.

Vi kommer ha långa leveranstider vid beställningar av art67, art66 även andra modeller. Nu hoppas vi på mer normal marknad i framtiden, håll ut.

Prishöjning 1 Juni 2021

Pga av rådande världsmarknads priser på råmaterial stål, legeringar dvs ytbehandlingar mm så genomför vi nya priser 1 Juni på Pa-So Produkter, vi hoppas på att världsmarknaden lugnar ner sig men just nu efter ha pratat med stålgrossister så ser det ut att fortsätta några månader till i Europa och världen.

Tack för eran förståelse

Prishöjningar 2021 pga Stålpriser och materialbrist

Pga rådande världsmarknadspriser på stål och aluminium så är vi tvingade att höja priserna på våra produkter, vi kommer kontakta våra återförsäljare om det rådande prisläget. Men vi har stora problem med materialbrist som gjort att priserna har stigit på mest specialstål och aluminium hos våra leverantörer av Enterplan samt Alu-Trappor till Arbetsbodar.

Längre leveranstider

Just nu har vi mycket att göra på våren och pga stora betällningar samt materialbrist i hela Europa ligger vi efter i produktionen. Så beställ i god tid för smidig leverans enligt era planeringar.

Vi jobbar så fort vi kan, så länge alla är friska

Öppet under sommaren 2020

Vi kommer ha öppet hela sommaren, men med begränsad personal samt tillverkning. Leveranser på lagerförda produkter 3-7 dagar, beställ i god tid.

Vi på Pa-So Produkter önskar alla en trevlig sommar