KB18 förvärvar Pa-So

Örebro 11 juli, 2022

KB18 förvärvar Pa-So som förbättrat byggarbetsplatser sedan 1987 – med ett starkt varumärke och kvalitetsprodukter är Avestaföretaget redo för nästa steg

KB18 Företagsförädling AB förvärvar Pa-So Produkter i Avesta AB. När Pa-So grundades på 1980-talet saknades det bra arbetsbockar, väggstöd med mera på svenska byggarbetsplatser, i stället lade medarbetare tid på att tillverka sådant på plats. Pa-So gick i bräschen för den förbättring av ergonomin och säkerheten som har skett i branschen sedan dess. Ägarförändringen skapar förutsättningar att tillsammans med medarbetare och ledning ta företaget till nästa nivå.
KB18 Företagsförädlings skapades runt idén att förvärva bra bolag och göra dem bättre. Bra bolag är företag med en bevisad förmåga att prestera resultat över tid och där den kompetens KB18 besitter är viktig för utvecklingen framåt. Pa-So är med sin starka position inom sin nisch ett typexempel på den typen av företag KB18 letar efter.

”Det är ett familjeföretag i andra generationen med en stark affärsidé, starka kund- och leverantörsrelationer och kompetenta medarbetare. Vi är imponerade av det som Pa-So har lyckats bygga upp under sin snart 35-åriga historia och ser fram emot att bygga vidare på det tillsammans,” säger Henrik Carlbark, partner i KB18 Företagsförädling.
KB18 har redan idag, som ägare till Svensk Formteknik som hyr ut väggstöd med mera till byggarbetsplatser, en fot inne i en närliggande del av Pa-So:s bransch. Det innebär än större möjlighet för KB18 förstå vad som krävs för att Pa-So ska nå framgång och hur KB18 som ägare kan skapa bästa möjliga förutsättningar för att lyckas ännu bättre framöver.

”Vi känner att vi har nått så långt det är möjligt med vårt nuvarande sätt att arbeta. För att kunna ta vara på potentialen att växa med våra produkter behövde vi en ny ägare och med KB18 får vi verkligen det som Pa-So behöver,” säger säljarna Patrik Björk och Sophie Södergren.
Affären sker genom att KB18 via dotterbolaget KB18 Axsjön AB förvärvar 100 procent av aktierna i Pa-So Produkter i Avesta AB från säljarna Patrik Björks och Sophie Södergrens respektive ägarbolag, Sören Björk Förvaltning AB och Sophie Södergren Förvaltning AB. De tidigare ägarna kvarstannar i bolaget.

För ytterligare information;
Henrik Carlbark, partner i KB18 Företagsförädling, tel: 070-181 15 46, epost: henrik.carlbark@kb18.se
Läs mer om KB18 Företagsförädling på kb18.se och Pa-So Produkter på pa-so.se.

Du kan ladda hem detta pressmeddelande här.

Kungörande ang kopior på Pa-So:s väggstöd.

Det har kommit till Pa-So Produkter i Avesta Aktiebolags (nedan Pa-So) kännedom att ett företag i södra Sverige säljer efterbildningar av de väggstöd som vi tillverkat och sålt sedan 1987.

I sin marknadsföring har företaget enligt uppgift framfört att deras produkt är av bättre kvalitet än våra produkter. Detta uttalande saknar helt evidens och strider mot god marknadsföringssed.

Pa-So har via sitt juridiska ombud konstaterat att det är fråga om misskreditering och att det därigenom är fråga om otillbörlig marknadsföring.

Pa-So överväger att vidta rättsliga åtgärder med anledning av detta. Kontakter har skett direkt till våra kunder på ett otillbörligt sätt och med säljargument som helt enkelt inte stämmer.

Det är med stolthet vi har försett Bygg-Sverige med originalet alltsedan 1980-talet och för oss är kvalitet, säkerhet och gott samarbete ledord. Att detta företag använder vårat företagsnamn och varumärke i sin marknadsföring på detta olovliga sätt ser vi mycket allvarligt på, och ber er därför att kontakta oss om detta sker.

Vid händelse av att ni blir kontaktade med säljargument enligt ovan skulle vi värdesätta om ni framförde det till oss. Detta skulle vara värdefullt i den rättsliga utredning som vi företagit med anledning av det inträffade. Ni kommer om ni så önskar vara helt anonyma och vi samlar ingen som helst data eller information om er.

Det finns många olika väggstöd på marknaden, men vi hoppas på ett fortsatt gott samarbete och vi anser att endast det bästa är gott nog till våra kunder, dvs originalet från Dalarna.

Beer Studio väljer Pa-So

Som öl-intresserad konstruktör med passion för svenska mikrobryggerier känns det extra kul att få leverera trappsystem till nystartade bryggeriet Beer Studio i Umeå.

Trappsystemet vi levererar kommer att knyta samman bryggerigolvet med övervåningen, och består av entréplan och byggsteg i varmgalvaniserat stål. En trappa som garanterat kommer att tåla spring och öl-spill i många många år framåt.